Gegegevens initiatielid

* Voornaam
* Achternaam
* Geslacht
* Geboorte datum
* Nationaliteit
* Adres
* Postcode
* Gemeente
* Land
* Telefoon (Vast)
* Telefoon (GSM)
* E-Mail adres
* ICE 1
* ICE 2
* Eerste initiatie

Ik verklaar op eer dat de bovenstaande gegevens waarheidsgetrouw werden ingevuld. Ik verbind me er ook toe om bij toekomstige wijzigingen van deze gegevens de judo club hiervan op de hoogte te brengen.