Een dynamische sport

Judo is een moderne Japanse vechtsport die midden 20e eeuw overwaaide naar Europa. De sport wordt wereldwijd door ongeveer 20 miljoen mensen beoefend.Het is een sport die zowel fysieke kracht als mentale discipline vergt van de beoefenaars. Vanuit staande posities probeert men door middel van allerlei technieken het evenwicht van de tegenstander te verbreken om hem/haar alzo op de rug te kunnen werpen. Bij grondtechnieken tracht men de tegenstander te controleren, te immobiliseren of tot overgave te dwingen door houdgrepen, armklemmen en wurgingen toe te passen.

De vele voordelen van judo

Judo is een streng geregelementeerde en veeleisende sport. Het beoefenen van judo helpt mensen in het ontwikkelen en onderhouden van algemene conditie, uithouding, kracht, lenigheid, beweeglijkheid, flexibiliteit en het dynamische en statische evenwicht. Het trainen op aanval en verdiging leidt tot een betere lichaamscoördinatie en reactievermogen en een verhoogde zelfzekerheid. Beoefenaars worden groter, sterker en sneller door judo.

Véél meer dan sport alleen

Naast de ontwikkeling van fysieke kracht en het atletisch vermogen biedt judo de beoefenaars véél meer. Men leert de gevoelens, emoties en impulsen te beheersen. Men leert over waarden als doorzettingsvermogen, respect, loyaliteit en discipline. Judoka's ontwikkelen een uitstekende arbeidsethiek, evenals belangrijke sociale omgangsvormen en vaardigheden. Judo leert angsten te overwinnen, grenzen te verleggen en om moed te tonen onder druk. Door training en wedstrijdervaring leren judoka's over rechtvaardigheid, eerlijkheid, beleefdheid, bescheidenheid en vele andere prachtige waarden die bijdragen aan hun ontwikkeling als succesvolle burgers van de samenleving.

Een manier van leven

Voor vele judoka's wordt judo na verloop van tijd véél meer dan fysieke activiteit. Ze gaan het ideeëngoed van judo dat we mochten erven van Dr. Jigoro Kano ("Maximale efficientie" en "Wederzijds welvaren") meer en meer toepassen op dingen in het dagelijks leven om op deze wijze hun bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.


"Judo is not what many people believe it to be. That is to say, judo is more than a fighting art practiced in the dojo. The basic meaning of judo is quite different and is universal and profound." Dr. Jigoro Kano