Oprichting in (1964)

In februari 1964 start wijlen Fernand Préal officieel met de club. Getraind wordt er onder leiding van trainer Serge Goeleven -pas zwarte gordel geworden in een Brusselse club- in zaal Lido (later Wildebamp). Na de verhuis naar de zaal der Paters Minderbroeders in 1968, kent de vereniging een enorme ontplooiing en wordt de basis gelegd van een succesvolle periode.

Verhuis naar sportcomplex Sint-Pieter (1976)

De verhuis naar het sportcomplex Sint-Pieter in mei '76 betekent een nieuwe uitdaging voor het bestuur. Door het grote aanbod van andere sporten, vermindert het ledenaantal aanzienlijk. In 1981 organiseert de club een eerste internationaal tornooi met deelname van Nederlandse en Belgische militaire ploegen. Dit luidt opnieuw een periode van hoogconjunctuur in.

De onverdroten inzet van onze bestuursleden blijft evenmin onopgemerkt door de stedelijke sportraad. Zo behaalt Serge Goeleven de "Trofee van Sportverdienste" in 1983, Willy Closset in 1985 en Fernand Préal in 1987. Serge is tevens lid van het provinciaal comité, de Vlaamse Judofederatie en de Belgische Judobond. Op bestuurlijk- en trainingsvlak komt versterking opdagen met onder meer Bart Cuyckx, Filip Demartelaere, Patrick Gerits en Rudy Vanoirbeek.

In de volgende jaren zetten nog verscheidene judoka's met succes, de stap naar de zwarte gordel en in de competities blijven de goede resultaten evenmin achterwege met in 1997 weer een Belgisch kampioen (Jo Vanhees) als uitschieter. Maar in dat jaar moeten we onverwacht afscheid nemen van onze erevoorzitter en stichtend lid Fernand Préal. Zijn inzet voor de goede werking van de club was van onschatbare waarde. Menige van onze judoka’s zwermen uit en worden trainer van andere clubs in de provincie. Het bestuur, eveneens wat afgeslankt, start onder impuls van voorzitter Willy Closset met een jeugdjudo-initiatie voor 5- tot 7-jarigen (in samenwerking met BLOSO en de Sint-Truidense sportdienst). Dit initiatief is een onverhoopt succes, zodat we met nieuw enthousiasme kunnen vooruitblikken.

Afbrokkeling van het bestuur van het 'eerste uur' (2000)

In de periode die volgt, begint de vaste bestuursploeg waarvan de leden allen minimum 25 jaren op de bestuursteller hebben staan, af te brokkelen. Bestuursleden komen en gaan. Sportief loopt het niet slecht, met verscheidene ereplaatsen op regionale en Belgische kampioenschappen, met als uitschieters Stephanie Ligot en Bram Schevenels, die Vlaams kampioen worden en Wout Vanderkerken die een tweede plaats haalt op het Belgisch Kampioenschap. Eind 2008 neemt Jos Schevenels, die sinds 2004 webmaster was, de functie van secretaris over van Roger Quarème. Op 1 december 2009 overlijdt voorzitter Willy Closset onverwacht na 35 jaar trouwe dienst. De club zal het wegvallen van deze duizendpoot moeilijk te boven komen. Jules Schoubben aanvaardt de opvolging van het voorzitterschap, waarvoor dank.

Jules en enkele nieuwkomers zorgen voor dynamiek in het bestuur, maar slechts voor een korte periode. In juni 2011 stoppen ook de laatste "ouwe getrouwen". Willy Tabruyn met meer dan 40 jaar in dienst van de club, Leopold Branders 37 jaar en ook Maurice Vanwest houden het voor bekeken. Wij danken deze heren voor hun fenomenaal engagement. Het was zeer aangenaam met jullie te mogen samenwerken. Een jaar later, in 2012, biedt ook Jules, wegens persoonlijke redenen, noodgedwongen zijn ontslag aan. Jos Schevenels neemt het voorzitterschap over en oud-judoka Liesbet Demartelaere wordt secretaris. In 2012 en 2013 smeden we een samenwerkingsakkoord met onze vrienden van Hajime Stevoort, om samen één wedstrijddag van de interclubcompetitie te organiseren. Ook ons eigen Tornooi van de Fruitstreek is een succes. En Vitalie Maidan, Elisa Bammens en Glenn Holsbeeks maken het mooie weer op de kampioenschappen.

50-jarig bestaan van JC Sint-Truiden (2014)

In 2014 vierden we samen met onze leden, oudleden, bestuursleden en oudbestuursleden, het provinciaal comité, sympathisanten en notabelen ons gouden jubileum. Van het Koninkelijk Paleis in Brussel mochten we de eerste briefwisseling ontvangen in verband met de loffelijke bijvoeging "Koninklijke" aan onze clubnaam. Qua competitie scoren vooral onze U11 en U13 op tornooien en hopelijk leggen deze mannen de basis voor het 100-jarige bestaan!

Verhuis naar de veemarkt (2015)

Medio 2015 zullen we verhuizen naar de nieuwe sportal in Sint-Truiden waar we een splinternieuwe dojo zullen betrekken. Dankzij de ruime oppervlakte die we ter beschikking krijgen (maar liefst 4 wedstrijdoppervlakken), kan het aantal leden alleen maar toenemen!