Algemeen

Bij judo geeft de kleur van de gordel het algemene kennisniveau van de judoka aan. Eerst en vooral wordt er een onderscheid gemaakt in KYU's (vertaald : "groep of klas") en DAN's (vertaald : "graden"). Om voor een volgende klasse of graad in aanmerking te komen zijn er internationale richtlijnen vastgelegd omtrent wachttijden en minimum leeftijden. De "wachttijd" duidt op de minimale periode die nodig is om door training (lees aanwezigheden en inzet) je vaardigheden en kennis te vergroten tot het volgende niveau.

De KYU's of groepen

Al de KYU examens kunnen in de club door de trainers worden afgenomen. Merk op dat hoe hoger het KYU nummer, hoe lager het de gordel is. Een beginner krijgt de witte band en kan vervolgens gele, oranje, groene, blauwe of bruine band behalen door de vooropgestelde competentie testen met success af te leggen. In sommige landen zit er tussen blauw en bruin ook nog een purperen gordel.

 • 6e KYU of witte band (ROK-KYU)
 • 5e KYU of gele band (GO-KYU)
 • 4e KYU of oranje band (YON-KYU)
 • 3e KYU of groene band (SAN-KYU)
 • 2e KYU of blauwe band (NI-KYU)
 • 1e KYU of bruine band (IK-KYU)

In de club kan een judoka kandidaat een hogere gordel (KYU) behalen mits volgende voorwaarden voldaan zijn :

 • Vooropgestelde minimum leeftijd wordt bereikt in het huidige kalenderjaar.
 • Voldoende aantal aanwezigheden op de training hebben (wachttijd).
 • Voldoende inzet tonen op de trainingen.
 • Blijk geven de leerstof op meer dan voldoende wijze te beheersen.

Vaak wordt er in judoscholen ook gebruikt gemaakt van tussengordels (bijvoorbeeld oranje/groen geblokt) of het 5-streepjessysteem om vorderingen aan te duiden.

De DAN's of graden

Hogere judo graden kunnen enkel behaald worden door een examen af te leggen voor de technische commissie van Vlaamse Judo Federatie (VJF). In tegenstelling tot KYU's hebben graden een oplopend nummer :

 • 1e   DAN of zwarte band (SHO-DAN)
 • 2e   DAN of zwarte band (NI-DAN)
 • 3e   DAN of zwarte band (SAN-DAN)
 • 4e   DAN of zwarte band (YON-DAN)
 • 5e   DAN of zwarte band (GO-DAN)
 • 6e   DAN of rood/wit geblokte band - Eregordel (ROKU-DAN)
 • 7e   DAN of rood/wit geblokte band - Eregordel (NANA-DAN)
 • 8e   DAN of rood/wit geblokte band - Eregordel (HACHI-DAN)
 • 9e   DAN of rode band - Eregordel (KU-DAN)
 • 10e DAN of rode band - Eregordel (JU-DAN)
 • 12e DAN of brede witte band - Eregordel (JUICHI-DAN)


Eregordels kunnen worden toegekend door de Nationale Judo Federaties, Internationale Judo Federatie (IJF), of door de Kodokan. Echter erkent de Kodokan de door de IJF toegekende hogere gordels (10e DAN) niet. Eregordels wijzen op uitzonderlijke verdiensten of bijdrage in of voor het Judo. De Kodokan heeft tot nu toe slechts 15 personen gepromoveerd tot 10e DAN. Jigoro Kano ontving als enige, na zijn dood, de 12e dan als eerbetoon voor zijn levenswerk.

"When you begin training, Judo is there for you. Once you become a black belt, you should to be there for Judo. It is a privilige to teach what you have learned." JudoTrainingDevelopment (FaceBook)