Leerstof per gordel

Wit Geel Oranje Groen Blauw Bruin Zwart

Algemeen

De leerstof voor Kyu's en Dan's wordt verder algemeen opgedeeld in theoretische en prachtische blokken. De leerstof is steeds cumulatief of met andere woorden bij elke examen voor een hogere gordel dient de leerstof van al de lagere gordels gekend te blijven. Elke nieuwe techniek zal men rechts moeten kunnen uitvoeren terwijl de leerstof van de lagere gordels links en rechts beheerst moet worden.

 • Basis kennis
 • Basis vaardigheden
 • Werp technieken (NAGE WAZA)
 • Controle technieken (KATAME WAZA)
 • Schakelinen (RENRAKU WAZA)
 • Tegenaanval (GAESHI)
 • Kanteltechnieken (SANKU WAZA)
 • Vorm en stijl judo (KATA)
 • Japanse terminologie of woordenschat


 
 

Basisvoorwaarden - Wit

Elke startende judoka krijgt een witte gordel. Hiervoor hoef je helemaal niets te kennen. Je dient je enkel aan enkele basisvoorwaarden te houden tijdens de trainingen (en daarbuiten):

 • Je mag de aangeleerde judotechnieken alleen gebruiken op de mat (tatami) en dus niet thuis, op straat of in de school.
 • Je toont ten alle tijde inzet en concentratie.
 • Je bewaart stilte tijdens de trainingen (op of langs de mat).
 • Je houdt je aan de instructies van de trainers.

 • Je mag elkaar geen pijn doen, niet schoppen, slaan, bijten of krabben.
 • Je moet direct stoppen als de tegenstander op je rug of op de mat afklopt.
 • Je mag niet met je handen of voeten in het gezicht van de ander komen.

 • Je nagels van vingers en tenen zijn kort geknipt zodat je je partner niet verwondt.
 • Je handen en de voeten moeten gewassen zijn alvorens te mat te betreden.
 • Je haren moeten proper zijn. Lange haren dienen samengebonden te zijn.
 • Je draagt geen sierraden tijdens de training (juwelen, ringen, piercings, metalen haarspelden etc.)

 • Je toont respect voor eigen materiaal (o.a. kledij) en dat van anderen.
 • Je blijft altijd sportief en respectvol naar anderen toe.
 • Je houdt de kleedkamers, douches en toiletten proper en ordelijk!
 • Je betreedt de matten (tatami) nooit met schoeisel.
 • Op de matten (tatami) wordt niet gegeten noch gedronken.

Alle bovenstaande punten zijn elementen uit het huishoudelijk regelement van judoclub Sint-Truiden. Het volledige regelement is beschikbaar in de dojo (judozaal) en op de website onder sectie "Club".

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Geel

Basis kennis

 • Basisvoorwaarden - Witte gordel
 • De kledij (JUDOGI/KIMONO), juist dragen van de judogi en goed knopen van de gordel (OBI).
 • Het groeten (REI), zittend en rechtstaand.
 • KUMIKATA (grip), het juist grijpen van de partner, rechts en links.
 • KUZUSHI (evewichtsverstoring), de acht mogelijkheden om uit evenwicht te brengen.
 • Kennen van de 3 verdedigingshouding op de grond.

Basis vaardigheden

 • USHIRO-UKEMI (achterwaartse val) vanuit stand.
 • MIGI-YOKO-UKEMI (rechtse zijwaartse val) vanuit stand.
 • HIDARI-YOKO-UKEMI (linkse zijwaartse val) vanuit stand.
 • MIGI-ZEMPO-KAITEN (rechtse voorwaartse rol) vanuit stand.
 • HIDARI-ZEMPO-KAITEN (linkse voorwaartse rol) vanuit stand.
 • Naamontleding van de valbreektechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Werptechnieken

 • KOSHI-GURUMA (heup wiel), rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-SOTO-GARI (groot-buitenwaarts-maaien), rechtse KUMIKATA (grip).
 • UKI-GOSHI (vlottende/drijvende-heupworp), rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-UCHI-GARI (groot-binnenwaarts-maaien), rechtse KUMIKATA (grip).

 • Bij de uitvoering duidelijk de evenwichtsverbreking (KUZUSHI) kunnen aantonen.
 • Bij uitvoering kunnen aantonen dat je zelf je evenwicht kan behouden (niet meevallen).
 • Bij uitvoering juiste plaatsing van armen, handen, voeten en heupen aantonen.
 • Na de worp, de beveiliging van de partner aantonen door hem/haar "op te houden".
 • Naamontleding van de werptechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Controletechnieken

 • KESA-GATAME (HON) (flank-controle, (fundamenteel)), rechts uitgevoerd.
 • KUZURE-KESA-GATAME (variatie-flank-controle), rechts uitgevoerd.
 • KAMI-SHIHO-GATAME (bovenaf-vier punten steun-controle).
 • YOKO-SHIHO-GATAME (zijwaarts-vier punten steun-controle).
 • TATE-SHIHO-GATAME (verlengend-vier punten steun-controle).

 • Het herkennen van verboden handelingen bij houdgrepen.
  • Enkel het hoofd omklemmen (zonder ingesloten arm):
  • Zich bevrijden door arm, voet of hand in het aangezicht van TORI (hij die uitvoert) te plaatsen).

 • Het kennen van te behalen scores met houdgrepen (en duurtijden):
  • Van   0 tot   9 seconden : Geen score
  • Van 10 tot 14 seconden : YUKO
  • Van 15 tot 19 seconden : WAZA-ARI (Half punt)
  • Gedurende 20 seconden : IPPON (Volledig punt)

 • Naamontleding van de houdgrepen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Schakelignen & Tegenaanval

Schakelingen van worp naar houdgreep. Enkele voorbeelden:
 • O-SOTO-GARI dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • KOSHI-GURUMA dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • UKI-GOSHI dadelijk gevold door KUZURE-KESA-GATAME.

Kanteltechnieken

 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.

Japanse woordenschat


Japans Vertaling
"Hajime" "Start!"
"Matte" "Stop!"
"Rei" "Groet!"
Dojo Judozaal
Gari Maaien
Gatame Controleren
Guruma Wiel of rad
Hidari Links
Hon Gewoon, natuurlijk of fundamenteel
Ippon Score - volledig punt
Kami Van boven af (hoofdeinde)
Kesa, gesa Flank, zijkant van het lichaam
Koshi, Goshi Heup
Kumikata Grip, manier van vast grijpen
Kuzure Variatie,verandering
Kuzushi Evenwichtsverbreking
Migi Rechts
O Groot
Shiho 4 Puntensteun
Soto Buitenwaarts (buitenkant van UKE's benen)
Tatami Judomat
Tate In het verlengde (verlengen)
Uchi Binnenwaarts (binnenkant van UKE's benen)
Ukemi Valbreken (verzachten van de val)
Uki Drijvende, vlottende
Ushiro Achterwaarts
Waza-ari Score - half punt
Yoko Zijwaarts
Yuko Score - klein voordeel

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Oranje

Basis kennis

 • Basisvoorwaarden - Witte gordel
 • Leerstof - Gele gordel
 • Lichaamshoudingen : SHIZEN-TAI (natuurlijke-lichaamshouding) en JIGO-TAI (verdedigende-lichaamshouding)
 • Verplaatsingen : AYUMI-ASHI (wandelende-voet) en TSUGI-ASHI (volgende-voet) en TAI-SABAKI (lichaam-draaien)
 • Geschiedenis van Judo (Ontstaan van judo, Jigoro Kano, vertaling en betekenis van "judo")

Basis vaardigheden

 • USHIRO-UKEMI (achterwaartse val) in achterwaartse verplaatsing.
 • MIGI-YOKO-UKEMI (rechtse zijwaartse val) in zijwaartse verplaatsing.
 • HIDARI-YOKO-UKEMI (linkse zijwaartse val) in zijwaartse verplaatsing.
 • MIGI-ZEMPO-KAITEN (rechtse voorwaartse rol) in voorwaartse verplaatsing.
 • HIDARI-ZEMPO-KAITEN (linkse voorwaartse rol) in voorwaartse verplaatsing.
 • MAE-UKEMI (voorwaartse val, plankval).
 • Naamontleding van de valbreektechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Werptechnieken

 • KOSHI-GURUMA (heup wiel), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-SOTO-GARI (groot-buitenwaarts-maaien), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).
 • UKI-GOSHI (vlottende/drijvende-heupworp), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-UCHI-GARI (groot-binnenwaarts-maaien), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).

 • HIZA-GURUMA (knie wiel), rechtse KUMIKATA (grip)
 • SEOI-NAGE (MOROTE) (op de rug nemen - werpen, met beide handen), rechtse KUMIKATA (grip).
 • IPPON-SEOI-NAGE (één punt - op de rug nemen - werpen), rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-GOSHI (groot-heupworp), rechtse KUMIKATA (grip).

 • Bij de uitvoering duidelijk de evenwichtsverbreking (KUZUSHI) kunnen aantonen.
 • Bij uitvoering kunnen aantonen dat je zelf je evenwicht kan behouden (niet meevallen).
 • Bij uitvoering juiste plaatsing van armen, handen, voeten en heupen aantonen.
 • Na de worp, de beveiliging van de partner aantonen door hem/haar "op te houden".
 • Naamontleding van de werptechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Controletechnieken

 • KESA-GATAME (HON) (flank-controle, (fundamenteel)), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KESA-GATAME (variatie-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen..
 • KAMI-SHIHO-GATAME (bovenaf-vier punten steun-controle) en bevrijdingen..
 • YOKO-SHIHO-GATAME (zijwaarts-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen..
 • TATE-SHIHO-GATAME (verlengend-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen..

 • KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (variatie - bovenaf - vier punten steun - controle) rechts uitgevoerd.
 • USHIRO-KESA-GATAME (acherwaarts - flank - controle) rechts uitgevoerd.

 • Naamontleding van de houdgrepen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Schakelignen & Tegenaanval

Schakelingen van worp naar houdgreep. Enkele voorbeelden:
 • O-SOTO-GARI dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • KOSHI-GURUMA dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • UKI-GOSHI dadelijk gevold door KUZURE-KESA-GATAME.
Schakelingen van worp naar worp. Enkele voorbeelden:
 • IPPON-SEOI-NAGE dadelijk gevold door O-UCHI-GARI.
 • O-SOTO-GARI (links) dadelijk gevold door HIZA-GURUMA (rechts).
 • HIZA-GURUMA (rechts) dadelijk gevold door O-SOTO-GARI (links).

Kanteltechnieken

 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 2 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.

Japanse woordenschat


Japans Vertaling
"Hajime" "Start!"
"Matte" "Stop!"
"Rei" "Groet!"
Ayumi-Ashi Wandelende voet (manier van verplaatsen)
Dojo Judozaal
Gari Maaien
Gatame Controleren
Guruma Wiel of rad
Hidari Links
Hiza knie
Hon Gewoon, natuurlijk of fundamenteel
Ippon Score - volledig punt
Jigotai Verdedigende lichaamshouding
Kami Van boven af (hoofdeinde)
Kesa, gesa Flank, zijkant van het lichaam
Koshi, Goshi Heup
Kumikata Grip, manier van vast grijpen
Kuzure Variatie,verandering
Kuzushi Evenwichtsverbreking
Mae Voorwaarts
Migi Rechts
Morote Met 2 handen
Nage Werpen
O Groot
Sabaki Draaien, draaiing
Seoi Op de rug nemen
Shiho 4 Puntensteun
Shizentai Natuurlijke lichaamshouding
Soto Buitenwaarts (buitenkant van UKE's benen)
Tai Lichaam
Tatami Judomat
Tate In het verlengde (verlengen)
Tori Persoon die een techniek uitvoert
Tsugi-Ashi Volgende voet (manier van verplaatsen)
Uchi Binnenwaarts (binnenkant van UKE's benen)
Ukemi Valbreken (verzachten van de val)
Uki Drijvende, vlottende
Uke Persoon die een techniek ondergaat
Ushiro Achterwaarts
Waza-ari Score - half punt
Yoko Zijwaarts
Yuko Score - klein voordeel

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Groen

Basis kennis

 • Basisvoorwaarden - Witte gordel
 • Leerstof - Gele gordel
 • Leerstof - Oranje gordel
 • Wedstrijd regels (scores, strafpunten, gebaren van de scheidsrechter,...)
  • Wanneer worden welke scores toegekend
  • Wanneer worden welke strafpunten toegekend
  • Wie draagt rode en witte gordel
  • Herkennen van de gebaren van de scheidsrechter
 • Trainingsvormen
  • UCHI-KOMI (herhaaldelijk inkomen van een techniek)
  • NAGE-KOMI (herhaaldelijk werpen)
  • YAKU-SOKU-GEIKO (studieoefening in beweging)
  • TANDOKU-RENSHU (oefeningen zonder partner)
  • RANDORI (vrije oefening)

Basis vaardigheden

 • USHIRO-UKEMI (achterwaartse - val) over hindernis.
 • MIGI-YOKO-UKEMI (rechtse - zijwaartse - val) over hindernis.
 • HIDARI-YOKO-UKEMI (linkse - zijwaartse - val) over hindernis.
 • MIGI-ZEMPO-KAITEN (rechtse - voorwaartse rol) over hindernis.
 • HIDARI-ZEMPO-KAITEN (linkse - voorwaartse rol) over hindernis.
 • Naamontleding van de valbreektechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Werptechnieken

 • HIZA-GURUMA (knie - wiel), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).
 • SEOI-NAGE (MOROTE) (op de rug nemen - werpen, met beide handen), linkse en rechtse KUMIKATA (grip)..
 • IPPON-SEOI-NAGE (één punt - op de rug nemen - werpen), linkse en rechtse KUMIKATA (grip).
 • O-GOSHI (groot-heupworp), linkse en rechtse KUMIKATA (grip)..

 • HARAI-GOSHI (vegende - heup), rechtse KUMIKATA (grip).
 • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (blokkeren - heffen - tegen - voet), rechtse KUMIKATA (grip).
 • KO-SOTO-GARI (klein - buitenwaarts - maaien), rechtse KUMIKATA (grip).
 • TSURI-KOMI-GOSHI (heffen - tegen - heup), rechtse KUMIKATA (grip).

 • Bij de uitvoering duidelijk de evenwichtsverbreking (KUZUSHI) kunnen aantonen.
 • Bij uitvoering kunnen aantonen dat je zelf je evenwicht kan behouden (niet meevallen).
 • Bij uitvoering juiste plaatsing van armen, handen, voeten en heupen aantonen.
 • Na de worp, de beveiliging van de partner aantonen door hem/haar "op te houden".
 • Naamontleding van de werptechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Controletechnieken

Houdgreeptechnieken
 • KESA-GATAME (HON) (flank-controle, (fundamenteel)), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KESA-GATAME (variatie-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KAMI-SHIHO-GATAME (bovenaf-vier punten steun-controle) en bevrijdingen.
 • YOKO-SHIHO-GATAME (zijwaarts-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • TATE-SHIHO-GATAME (verlengend-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (variatie-bovenaf-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • USHIRO-KESA-GATAME (acherwaarts - flank - controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KATA-GATAME (schouder-controle),links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • MAKURA-KESA-GATAME (hoofdkussen-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.

 • Naamontleding van de houdgrepen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Wurgingstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • NAMI-JUJI-JIME (gewoon-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering rechts
 • GYAKU-JUJI-JIME (omgekeerd-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering rechts
 • KATA-JUJI-JIME (tegenovergesteld-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering rechts
 • Naamontleding van de wurgingen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Gewrichtstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • UDE-GARAMI (arm-oprollen), fundamentele uitvoering rechts
 • UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME (arm-overstrekken-gekruiste-controle), fundamentele uitvoering rechts
 • Naamontleding van de gewrichtstechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Schakelignen & Tegenaanval

Aaneenschakeling van volgende houdgrepen (reeksen in volgorde) zonder controle te verliezen:
 1. KESA-GATAME (HON)
 2. KUZURE-KESA-GATAME
 3. USHIRO-GESA-GATAME (rechts)
 4. KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME
 5. KAMI-SHIHO-GATAME
 6. USHIRO-GESA-GATAME (links)
 7. YOKO-SHIHO-GATAME (links)
 8. TATE-SHIHO-GATAME
 9. GESA-GATAME (HON)
 1. KESA-GATAME (HON)
 2. KATA-GATAME
Schakelingen van worp naar worp. Enkele voorbeelden:
 • IPPON-SEOI-NAGE dadelijk gevold door O-UCHI-GARI.
 • O-SOTO-GARI (links) dadelijk gevold door HIZA-GURUMA (rechts).
 • HIZA-GURUMA (rechts) dadelijk gevold door O-SOTO-GARI (links).
 • O-UCHI-GARI dadelijk gevold door HARAI-GOSHI.
 • TSURI-KOMI-GOSHI dadelijk gevold door O-UCHI-GARI.
 • HIZA-GURUMA (links) dadelijk gevold door SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (rechts).
 • HIZA-GURUMA dadelijk gevold door HARAI-GOSHI.
Schakelingen van worp naar gewrichtstechniek. Enkele voorbeelden:
 • O-SOTO-GARI dadelijk gevold door UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME.
 • IPPON-SEOI-NAGE dadelijk gevold door UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME.
Schakelingen van worp naar houdgreep. Enkele voorbeelden:
 • O-SOTO-GARI dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • KOSHI-GURUMA dadelijk gevold door KESA-GATAME.
 • UKI-GOSHI dadelijk gevold door KUZURE-KESA-GATAME.
Tegenaanval op worpen. Enkele voorbeelden:
 • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (UKE) dadelijk gevolgd door SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (TORI).
 • O-SOTO-GARI (UKE) dadelijk gevolgd door O-SOTO-GARI (TORI).
 • HIZA-GURUMA (UKE, links) dadelijk gevolgd door O-UCHI-GARI (TORI, rechts).

Kanteltechnieken

Met houdgreep als resultaat.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 2 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met gewrichtstechniek als resultaat.
 • 1 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 1 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 1 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met wurging als resultaat.
 • 1 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 1 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 1 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.

Vorm- en stijljudo (Kata)

 • Openen en sluiten van NAGE-NO-KATA

Japanse woordenschat


Japans Vertaling
"Hajime" "Start!"
"Maitta" "Ik geef op!"
"Matte" "Stop!"
"Osaekomi" "Houdgreep is aangezet!"
"Rei" "Groet!"
"Sono-Mama" "Niet meer bewegen!"
"Sore-Made" "Einde!"
"Toketa" "Houdgreep is verbroken!"
"Yoshi" "Ga door!" (na het "sono-mama" bevel)
Ashi Voet of been
Ayumi-Ashi Wandelende voet (manier van verplaatsen)
Dojo Judozaal
Garami Oprollen
Gari Maaien
Gatame Controleren
Geiko Oefening
Guruma Wiel of rad
Gyaku Omgekeerd
Hansokumake Strafpunt - Diskwalificatie als gevolg
Harai/Barai Vegen
Hidari Links
Hishigi Overstrekken
Hiza knie
Hon Gewoon, natuurlijk of fundamenteel
Ippon Score - volledig punt, één punt.
Jigotai Verdedigende lichaamshouding
Juji Gekruist
Kami Van boven af (hoofdeinde)
Kansetsu Gewricht
Kata Meerdere vertalingen : schouder, vorm of éénzijdig
Kesa, gesa Flank, zijkant van het lichaam
Ko Klein
Komi Tegen
Koshi, Goshi Heup
Kumikata Grip, manier van vast grijpen
Kuzure Variatie,verandering
Kuzushi Evenwichtsverbreking
Mae Voorwaarts
Makura Hoofdkussen
Migi Rechts
Moro-Te (Morote) Met 2 handen
Nage Werpen
Nami Normaal, gewoon
O Groot
Obi Gordel
Randori Vrije oefening
Sabaki Draaien, draaiing
Sasae Blokkeren
Seoi Op de rug nemen
Shido Strafpunt (klein)
Shiho 4 Puntensteun
Shime/Jime Wurging
Shizentai Natuurlijke lichaamshouding
Soto Buitenwaarts (buitenkant van UKE's benen)
Tai Lichaam
Tatami Judomat
Tate In het verlengde (verlengen)
Te Hand
Tori Persoon die een techniek uitvoert
Tsugi-Ashi Volgende voet (manier van verplaatsen)
Tsuri Heffen
Uchi Binnenwaarts (binnenkant van UKE's benen)
Ude Arm
Ukemi Valbreken (verzachten van de val)
Uki Drijvende, vlottende
Uke Persoon die een techniek ondergaat
Ushiro Achterwaarts
Waza-ari Score - half punt
Waza-ari-awessete-ippon Score - Ippon door 2 halve punten
Yoko Zijwaarts
Yuko Score - klein voordeel

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Blauw

Basis kennis

 • Basisvoorwaarden - Witte gordel
 • Leerstof - Gele gordel
 • Leerstof - Oranje gordel
 • Leerstof - Groene gordel

Werptechnieken

 • KOSHI-GURUMA (heup-wiel), links en rechts in verplaatsing.
 • O-SOTO-GARI (groot-buitenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • UKI-GOSHI (vlottende/drijvende-heupworp), links en rechts in verplaatsing.
 • O-UCHI-GARI (groot-binnenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • HIZA-GURUMA (knie-wiel), links en rechts in verplaatsing.
 • SEOI-NAGE (MOROTE) (op de rug nemen-werpen, (met beide handen)), links en rechts in verplaatsing.
 • IPPON-SEOI-NAGE (één punt-op de rug nemen-werpen), links en rechts in verplaatsing.
 • O-GOSHI (groot-heupworp), links en rechts in verplaatsing.
 • HARAI-GOSHI (vegende-heup), links en rechts in verplaatsing.
 • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (blokkeren-heffen-tegen-voet), links en rechts in verplaatsing.
 • KO-SOTO-GARI (klein-buitenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • TSURI-KOMI-GOSHI (heffen-tegen-heup), links en rechts in verplaatsing..

 • TAI-OTOSHI (lichaam-laten vallen), rechtse KUMIKATA (grip).
 • OKURI-ASHI-BARAI (sturen-voeten-vegen), rechtse KUMIKATA (grip).
 • UCHI-MATA (binnenwaarts-dij), rechtse KUMIKATA (grip).
 • KO-UCHI-GARI (klein-binnenwaarts-maaien), rechtse KUMIKATA (grip).

 • Bij de uitvoering duidelijk de evenwichtsverbreking (KUZUSHI) kunnen aantonen.
 • Bij uitvoering kunnen aantonen dat je zelf je evenwicht kan behouden (niet meevallen).
 • Bij uitvoering juiste plaatsing van armen, handen, voeten en heupen aantonen.
 • Na de worp, de beveiliging van de partner aantonen door hem/haar "op te houden".
 • Naamontleding van de werptechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Controletechnieken

Houdgreeptechnieken
 • KESA-GATAME (HON) (flank-controle, (fundamenteel)), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KESA-GATAME (variatie-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KAMI-SHIHO-GATAME (bovenaf-vier punten steun-controle) en bevrijdingen.
 • YOKO-SHIHO-GATAME (zijwaarts-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • TATE-SHIHO-GATAME (verlengend-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (variatie-bovenaf-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • USHIRO-KESA-GATAME (acherwaarts - flank - controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KATA-GATAME (schouder-controle),links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • MAKURA-KESA-GATAME (hoofdkussen-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.

 • Naamontleding van de houdgrepen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Wurgingstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • NAMI-JUJI-JIME (gewoon-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • GYAKU-JUJI-JIME (omgekeerd-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • KATA-JUJI-JIME (tegenovergesteld-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.

 • HADAKA-JIME (naakt-wurgen), fundamentele uitvoering rechts.
 • OKURI-ERI-JIME (naakt-wurgen), fundamentele uitvoering rechts.
 • KATA-HA-JIME (éénzijdig-vleugel-wurgen), fundamentele uitvoering rechts.

 • Naamontleding van de wurgingen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Gewrichtstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • UDE-GARAMI (arm-oprollen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME (arm-overstrekken-gekruiste-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-UDE-GATAME (arm-overstrekken-arm-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME (arm-overstrekken-knie-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-WAKI-GATAME (arm-overstrekken-oksel-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.

 • Naamontleding van de gewrichtstechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Schakelignen & Tegenaanval

 • Schakeling- en tegenaanvalcombinaties van gekende technieken uit volgende groepen:
  • NAGE-WAZA (werp-technieken)
  • OSAEKOMI-WAZA (houdgreep-technieken)
  • SHIME-WAZA (wurging-technieken)
  • KANSETSU-WAZA (gewricht-technieken)

Kanteltechnieken

Met houdgreep als resultaat.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 3 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met gewrichtstechniek als resultaat.
 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 2 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met wurging als resultaat.
 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 2 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 2 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.

Vorm- en stijljudo (Kata)

 • Openen van NAGE-NO-KATA
 • KOSHI-WAZA (heup-technieken) van NAGE-NO-KATA (werpen-naar-vorm)
  • UKI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
  • HARAI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
  • TSURI-KOMI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
 • sluiten van NAGE-NO-KATA

Japanse woordenschat


Japans Vertaling
"Hajime" "Start!"
"Maitta" "Ik geef op!"
"Matte" "Stop!"
"Osaekomi" "Houdgreep is aangezet!"
"Rei" "Groet!"
"Sono-Mama" "Niet meer bewegen!"
"Sore-Made" "Einde!"
"Toketa" "Houdgreep is verbroken!"
"Yoshi" "Ga door!" (na het "sono-mama" bevel)
Ashi Voet of been
Ayumi-Ashi Wandelende voet (manier van verplaatsen)
Dojo Judozaal
Eri Kraag
Garami Oprollen
Gari Maaien
Gatame Controleren
Geiko Oefening
Guruma Wiel of rad
Gyaku Omgekeerd
Ha Vleugel
Hadaka Naakt
Hansokumake Strafpunt - Diskwalificatie als gevolg
Harai/Barai Vegen
Hidari Links
Hishigi Overstrekken
Hiza knie
Hon Gewoon, natuurlijk of fundamenteel
Ippon Score - volledig punt, één punt.
Jigotai Verdedigende lichaamshouding
Juji Gekruist
Kami Van boven af (hoofdeinde)
Kansetsu Gewricht
Kata Meerdere vertalingen : schouder, vorm of éénzijdig
Kesa, gesa Flank, zijkant van het lichaam
Ko Klein
Komi Tegen
Koshi, Goshi Heup
Kumikata Grip, manier van vast grijpen
Kuzure Variatie,verandering
Kuzushi Evenwichtsverbreking
Mae Voorwaarts
Makura Hoofdkussen
Migi Rechts
Moro-Te (Morote) Met 2 handen
Nage Werpen
Nami Normaal, gewoon
O Groot
Obi Gordel
Otoshi Laten vallen
Randori Vrije oefening
Sabaki Draaien, draaiing
Sasae Blokkeren
Seoi Op de rug nemen
Shido Strafpunt (klein)
Shiho 4 Puntensteun
Shime/Jime Wurging
Shizentai Natuurlijke lichaamshouding
Soto Buitenwaarts (buitenkant van UKE's benen)
Tai Lichaam
Tatami Judomat
Tate In het verlengde (verlengen)
Te Hand
Tori Persoon die een techniek uitvoert
Tsugi-Ashi Volgende voet (manier van verplaatsen)
Tsuri Heffen
Uchi Binnenwaarts (binnenkant van UKE's benen)
Ude Arm
Ukemi Valbreken (verzachten van de val)
Uki Drijvende, vlottende
Uke Persoon die een techniek ondergaat
Ushiro Achterwaarts
Waki Achterwaarts
Waza-ari Score - half punt
Waza-ari-awessete-ippon Score - Ippon door 2 halve punten
Yoko Zijwaarts
Yuko Score - klein voordeel

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Bruin

Basis kennis

 • Basisvoorwaarden - Witte gordel
 • Leerstof - Gele gordel
 • Leerstof - Oranje gordel
 • Leerstof - Groene gordel
 • Leerstof - Blauwe gordel

Werptechnieken

 • KOSHI-GURUMA (heup-wiel), links en rechts in verplaatsing.
 • O-SOTO-GARI (groot-buitenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • UKI-GOSHI (vlottende/drijvende-heupworp), links en rechts in verplaatsing.
 • O-UCHI-GARI (groot-binnenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • HIZA-GURUMA (knie-wiel), links en rechts in verplaatsing.
 • SEOI-NAGE (MOROTE) (op de rug nemen-werpen, (met beide handen)), links en rechts in verplaatsing.
 • IPPON-SEOI-NAGE (één punt-op de rug nemen-werpen), links en rechts in verplaatsing.
 • O-GOSHI (groot-heupworp), links en rechts in verplaatsing.
 • HARAI-GOSHI (vegende-heup), links en rechts in verplaatsing.
 • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (blokkeren-heffen-tegen-voet), links en rechts in verplaatsing.
 • KO-SOTO-GARI (klein-buitenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.
 • TSURI-KOMI-GOSHI (heffen-tegen-heup), links en rechts in verplaatsing.
 • TAI-OTOSHI (lichaam-laten vallen), links en rechts in verplaatsing.
 • OKURI-ASHI-BARAI (sturen-voeten-vegen), links en rechts in verplaatsing..
 • UCHI-MATA (binnenwaarts-dij), links en rechts in verplaatsing..
 • KO-UCHI-GARI (klein-binnenwaarts-maaien), links en rechts in verplaatsing.

 • DE-ASHI-HARAI (vooruitkomende-voet-vegen), rechtse KUMIKATA (grip).
 • HANE-GOSHI (veer(ressort)-heup), rechtse KUMIKATA (grip).
 • KATA-GURUMA (schouder-wiel), rechtse KUMIKATA (grip).
 • UKI-OTOSHI (zwevend-laten vallen), rechtse KUMIKATA (grip).

 • Bij de uitvoering duidelijk de evenwichtsverbreking (KUZUSHI) kunnen aantonen.
 • Bij uitvoering kunnen aantonen dat je zelf je evenwicht kan behouden (niet meevallen).
 • Bij uitvoering juiste plaatsing van armen, handen, voeten en heupen aantonen.
 • Na de worp, de beveiliging van de partner aantonen door hem/haar "op te houden".
 • Naamontleding van de werptechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Controletechnieken

 • KESA-GATAME (HON) (flank-controle, (fundamenteel)), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KESA-GATAME (variatie-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KAMI-SHIHO-GATAME (bovenaf-vier punten steun-controle) en bevrijdingen.
 • YOKO-SHIHO-GATAME (zijwaarts-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • TATE-SHIHO-GATAME (verlengend-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (variatie-bovenaf-vier punten steun-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • USHIRO-KESA-GATAME (acherwaarts - flank - controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KATA-GATAME (schouder-controle),links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • MAKURA-KESA-GATAME (hoofdkussen-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • KATA-KESA-GATAME (schouder-flank-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • URA-GATAME (tegengesteld-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.
 • SANKAKU-GATAME (driehoek-controle), links en rechts uitgevoerd en bevrijdingen.

 • Naamontleding van de houdgrepen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Wurgingstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • NAMI-JUJI-JIME (gewoon-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • GYAKU-JUJI-JIME (omgekeerd-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • KATA-JUJI-JIME (tegenovergesteld-gekruist-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • HADAKA-JIME (naakt-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • OKURI-ERI-JIME (naakt-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • KATA-HA-JIME (éénzijdig-vleugel-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • KATA-TE-JIME (éénzijdig-hand-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • RYO-TE-JIME (beide-handen-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • SANKAKU-JIME (driehoek-wurgen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.

 • Naamontleding van de wurgingen (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").
Gewrichtstechnieken (Enkel indien ouder dan 15)
 • UDE-GARAMI (arm-oprollen), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME (arm-overstrekken-gekruiste-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-UDE-GATAME (arm-overstrekken-arm-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME (arm-overstrekken-knie-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-WAKI-GATAME (arm-overstrekken-oksel-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-HARA-GATAME (arm-overstrekken-buik-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-ASHI-GATAME (arm-overstrekken-been-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.
 • UDE-HISHIGI-SANKAKU-GATAME (arm-overstrekken-driehoek-controle), fundamentele uitvoering, toepassing en variant.

 • Naamontleding van de gewrichtstechnieken (zie ook hieronder "Japanse woordenschat").

Schakelignen & Tegenaanval

 • Schakeling- en tegenaanvalcombinaties van gekende technieken uit volgende groepen:
  • NAGE-WAZA (werp-technieken)
  • OSAEKOMI-WAZA (houdgreep-technieken)
  • SHIME-WAZA (wurging-technieken)
  • KANSETSU-WAZA (gewricht-technieken)

Kanteltechnieken

Met houdgreep als resultaat.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 3 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met gewrichtstechniek als resultaat.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 3 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.
Met wurging als resultaat.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE in 4-puntensteun (verdedigingshouding) zit.
 • 3 kanteltechnieken kunnen tonen als UKE op de buik (verdedigingshouding) ligt.
 • 3 kanteltechnieken als TORI tussen de knieën zit van UKE die op de rug ligt.

Vorm- en stijljudo (Kata)

 • Openen van NAGE-NO-KATA
 • KOSHI-WAZA (heup-technieken) van NAGE-NO-KATA (werpen-naar-vorm)
  • UKI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
  • HARAI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
  • TSURI-KOMI-GOSHI,links en rechts uit te voeren
 • ASHI-WAZA (voet-technieken) van NAGE-NO-KATA (werpen-naar-vorm)
  • OKURI-ASHI-BARAI,links en rechts uit te voeren
  • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI,links en rechts uit te voeren
  • UCHI-MATA,links en rechts uit te voeren
 • sluiten van NAGE-NO-KATA

Japanse woordenschat


Japans Vertaling
"Hajime" "Start!"
"Maitta" "Ik geef op!"
"Matte" "Stop!"
"Osaekomi" "Houdgreep is aangezet!"
"Rei" "Groet!"
"Sono-Mama" "Niet meer bewegen!"
"Sore-Made" "Einde!"
"Toketa" "Houdgreep is verbroken!"
"Yoshi" "Ga door!" (na het "sono-mama" bevel)
Ashi Voet of been
Ayumi-Ashi Wandelende voet (manier van verplaatsen)
De Vooruitkomende
Dojo Judozaal
Eri Kraag
Garami Oprollen
Gari Maaien
Gatame Controleren
Geiko Oefening
Guruma Wiel of rad
Gyaku Omgekeerd
Ha Vleugel
Hadaka Naakt
Hane Veer, ressort
Hansokumake Strafpunt - Diskwalificatie als gevolg
Harai/Barai Vegen
Hidari Links
Hishigi Overstrekken
Hiza knie
Hon Gewoon, natuurlijk of fundamenteel
Ippon Score - volledig punt, één punt.
Jigotai Verdedigende lichaamshouding
Juji Gekruist
Kami Van boven af (hoofdeinde)
Kansetsu Gewricht
Kata Meerdere vertalingen : schouder, vorm of éénzijdig
Kesa, gesa Flank, zijkant van het lichaam
Ko Klein
Komi Tegen
Koshi, Goshi Heup
Kumikata Grip, manier van vast grijpen
Kuzure Variatie,verandering
Kuzushi Evenwichtsverbreking
Mae Voorwaarts
Makura Hoofdkussen
Mata Dij
Migi Rechts
Moro-Te (Morote) Met 2 handen
Nage Werpen
Nami Normaal, gewoon
O Groot
Obi Gordel
Okuri Zenden, sturen
Otoshi Laten vallen
Randori Vrije oefening
Ryo Beide, paar
Sabaki Draaien, draaiing
Sasae Blokkeren
Seoi Op de rug nemen
Shido Strafpunt (klein)
Shiho 4 Puntensteun
Shime/Jime Wurging
Shizentai Natuurlijke lichaamshouding
Soto Buitenwaarts (buitenkant van UKE's benen)
Tai Lichaam
Tatami Judomat
Tate In het verlengde (verlengen)
Te Hand
Tori Persoon die een techniek uitvoert
Tsugi-Ashi Volgende voet (manier van verplaatsen)
Tsuri Heffen
Uchi Binnenwaarts (binnenkant van UKE's benen)
Ude Arm
Ukemi Valbreken (verzachten van de val)
Uki Drijvende, vlottende
Uke Persoon die een techniek ondergaat
Ura Tegengesteld
Ushiro Achterwaarts
Waki Achterwaarts
Waza Techniek, kunst
Waza-ari Score - half punt
Waza-ari-awessete-ippon Score - Ippon door 2 halve punten
Yoko Zijwaarts
Yuko Score - klein voordeel

Van de meeste basisvaardigheden en techieken kan je HIER video fragmenten bekijken.

 


 
 

Examen leerstof - Zwart

Proficiat! U heeft het voorbereidende traject voor zwarte gordel helemaal afgelegd. We zijn er dan ook van overtuigd dat je, mits volharding, de nodige concentratie en voldoende voorbereiding, het officiele examen van 1e DAN met succes kan afleggen.

De trainers van iedere (Belgische) judoclub zijn enkel gemachtigd om examens tot en met 1e kuy (bruine gordel) af te nemen. Het examen voor hogere graden (DAN) zal steeds voor de technische comissie van de Vlaamse Judofederatie (VJF) dienen te gebeuren. Op deze manier zal je behaalde DAN graad een wereldwijde erkenning genieten.

Meer informatie over te kennen leerstof en voorwaarden voor DAN graden kan je vinden op de website van de Vlaamse Judofederatie (zie links) of kan je bekomen bij de trainers van onze club.

Wij wensen je véél succes!