Algemeen

De 96 Kodokan erkende technieken die in judo worden aangeleerd worden eerst onderverdeeld in 2 grote blokken : werp-technieken (67) en controle-technieken (29). Deze technieken worden verder onderverdeeld naargelang het gebruikte lichaamsdeel (heup, voet of arm), resultaat van de techniek (houdgreep, klem of wurging) of de manier/richting waarop de techniek wordt uitgevoerd.

Elke techniek heeft een Japanse benaming die uit "deelwoordjes" is opgebouwd. Deze "deelwoordjes" zijn meestal een sterke indicatie over hoe de worp uitgevoerd moet worden. We raden iedere judoka dan ook ten stelligste aan om deze "deelwoordjes" te memoriseren om alzo een beter inzicht te krijgen en het algemene leerproces aanzienlijk te vergemakkelijken.

Basisvaardigheden

 • Elkaar groeten! (RITSU REI en ZA REI)
 • Traditioneel plooien van de kledij (JUDOGI)
 • Traditioneel knopen van de gordel (OBI)
 • Evenwichtsverbreking (KUZUSHI)
 • Valbreektechnieken (UKEMI WAZA)
 • Lichaamshoudingen in judo (SHIZENTAI en JIGOTAI)
 • Lichaamsverplaatsingen in judo (SINTAI)
 • Trainingsvormen in judo

NAGE-WAZA (Vertaling :"Werp - Techniek")

 • TACHI-WAZA (Vertaling :"Rechtstaande - Techniek")

  • TE-WAZA (Vertaling :"Hand - Techniek")
   • SEOI-NAGE (MOROTE) (Vertaling :"Op de rug dragen - Werpen - (Met 2 handen)")
   • TAI-OTOSHI (Vertaling :"Lichaam - Laten vallen")
   • KATA-GURUMA (Vertaling :"Schouder - Rad/Wiel")
   • SUKUI-NAGE (Vertaling :"Lepek - Werpen")
   • UKI-OTOSHI (Vertaling :"Drijvende/Vlottende - Laten vallen")
   • SUMI-OTOSHI (Vertaling :"Hoek - Laten vallen")
   • OBI-OTOSHI (Vertaling :"Gordel - Laten vallen")
   • SEOI-OTOSHI (Vertaling :"Op de rug dragen - Laten vallen")
   • YAMA-ARASHI (Vertaling :"Berg - Storm")
   • MOROTE-GARI (Vertaling :"Met 2 handen - Maaien")
   • KUCHIKI-TAOSHI (Vertaling :"Rottende boomstronk - Omduwen")
   • KIBISU-GAESHI (Vertaling :"Hiel - Tegenaanval/Counter")
   • UCHI-MATA-SUKASHI (Vertaling :"Binnenwaarts - Dij - Uitschuiven")
   • KO-UCHI-GAESHI (Vertaling :"Klein - Binnenwaarts - Tegenaanval/Counter")
   • IPPON-SEOI-NAGE (Vertaling :"Eén punt - Op de rug dragen - Werpen")
  • KOSHI-WAZA (Vertaling :"Heup - Techniek")
   • UKI-GOSHI (Vertaling :"Drijvende/Vlottende - Heup")
   • O-GOSHI (Vertaling :"Groot - Heup")
   • KOSHI-GURUMA (Vertaling :"Heup - Rad/Wiel")
   • TSURI-KOMI-GOSHI (Vertaling :"Heffen - Tegen - Heup ")
   • HARAI-GOSHI (Vertaling :"Vegen - Heup ")
   • TSURI-GOSHI (Vertaling :"Heffen - Heup ")
   • HANE-GOSHI (Vertaling :"Veer/Ressort - Heup ")
   • UTSURI-GOSHI (Vertaling :"Wisselen - Heup ")
   • USHIRO-GOSHI (Vertaling :"Achterwaarts - Heup ")
   • DAKI-AGE (Vertaling :"Omarmen/Omhelzen - Optillen/oplichten")
   • SODE-TSURI-KOMI-GOSHI (Vertaling :"Mouw - Heffen - Tegen - Heup ")
  • ASHI-WAZA (Vertaling :"Voet/Been - Techniek")
   • DE-ASHI-HARAI (Vertaling :"Vooruitkomen - Voet/Been - Vegen")
   • HIZA-GURUMA (Vertaling :"Knie - Rad/Wiel")
   • SASAE-TSURI-KOMI-ASHI (Vertaling :"Blokkeren - Heffen - Tegen - Voet/Been")
   • O-SOTO-GARI (Vertaling :"Groot - Buitenwaarts - Maaien")
   • O-UCHI-GARI (Vertaling :"Groot - Binnenwaarts - Maaien")
   • KO-SOTO-GARI (Vertaling :"Klein - Buitenwaarts - Maaien")
   • KO-UCHI-GARI (Vertaling :"Klein - Binnenwaarts - Maaien")
   • OKURI-ASHI-HARAI (Vertaling :"Zenden/Sturen/Schuiven - Voet/Been - Vegen")
   • UCHI-MATA (Vertaling :"Binnenwaarts - Dij")
   • KO-SOTO-GAKE (Vertaling :"Klein - Buitenwaarts - Haken")
   • ASHI-GURUMA (Vertaling :"Voet/Been - Rad/Wiel")
   • HARAI-TSURI-KOMI-ASHI (Vertaling :"Vegen - Heffen - Tegen - Voet/Been")
   • O-GURUMA (Vertaling :"Groot - Rad/Wiel")
   • O-SOTO-GURUMA (Vertaling :"Groot - Buitenwaarts - Rad/Wiel")
   • O-SOTO-OTOSHI (Vertaling :"Groot - Buitenwaarts - Laten vallen")
   • TSUBAME-GAESHI (Vertaling :"Zwaluw - Tegenaanval/Counter")
   • O-SOTO-GAESHI (Vertaling :"Groot - Buitenwaarts - Tegenaanval/Counter")
   • O-UCHI-GAESHI (Vertaling :"Groot - Binnenwaarts - Tegenaanval/Counter")
   • HANE-GOSHI-GAESHI (Vertaling :"Veer/Ressort - Heup - Tegenaanval/Counter")
   • HARAI-GOSHI-GAESHI (Vertaling :"Vegen - Heup - Tegenaanval/Counter")
   • UCHI-MATA-GAESHI (Vertaling :"Binnenwaarts - Dij - Tegenaanval/Counter")
 • SUTEMI-WAZA (Vertaling :"Offerworp - Techniek")

  • MAE-SUTEMI-WAZA (Vertaling :"Voorwaartse - Offerworp - Techniek")
   • TOMOE-NAGE (Vertaling :"Cirkel - Werpen")
   • SUMI-GAESHI (Vertaling :"Hoek - Tegenaanval/Counter")
   • URA-NAGE (Vertaling :"Rug - Werpen")
   • HIKIKOMI-GAESHI (Vertaling :"Trekken tegen/naar - Tegenaanval/Counter")
   • TAWARA-GAESHI (Vertaling :"Rijstzak - Tegenaanval/Counter")
  • YOKO-SUTEMI-WAZA (Vertaling :"Zijdelingse - Offerworp - Techniek")
   • YOKO-OTOSHI (Vertaling :"Zijdelings/Zijwaarts - Laten vallen")
   • TANI-OTOSHI (Vertaling :"Vallei - Laten vallen")
   • HANE-MAKIKOMI (Vertaling :"Veer/Ressort - Tegenaan oprollen")
   • SOTO-MAKIKOMI (Vertaling :"Buitenwaarts - Tegenaan oprollen")
   • UKI-WAZA (Vertaling :"Drijvende/Vlottende - Techniek")
   • YOKO-WAKARE (Vertaling :"Zijdelings/Zijwaarts - Scheiden")
   • YOKO-GURUMA (Vertaling :"Zijdelings/Zijwaarts - Rad/Wiel")
   • YOKO-GAKE (Vertaling :"Zijdelings/Zijwaarts - Haken")
   • DAKI-WAKARE (Vertaling :"Omarmen/Omhelzen - Scheiden")
   • UCHI-MAKIKOMI (Vertaling :"Binnenwaarts - Tegenaan oprollen")
   • KANI-BASAMI (Vertaling :"Kreeft - Schaar")
   • O-SOTO-MAKIKOMI (Vertaling :"Groot - Buitenwaarts - Tegenaan oprollen")
   • UCHI-MATA-MAKIKOMI (Vertaling :"Binnenwaarts - Dij - Tegenaan oprollen")
   • HARAI-MAKIKOMI (Vertaling :"Vegen - Tegenaan oprollen")
   • KAWAZU-GAKE (Vertaling :"Meerpaal - Haken")

KATAME-WAZA (Vertaling :"Controle - Techniek")

 • OSAEKOMI-WAZA (Vertaling :"Houdgreep - Techniek")

  • GESA Type (Vertaling :"Flank")
   • KUZURE-KESA-GATAME (Vertaling :"Wijzigen/Veranderen - Flank - Controleren")
   • KESA-GATAME (Vertaling :"Flank - Controleren")
   • USHIRO-KESA-GATAME (Vertaling :"Achterwaarts - Flank - Controleren")
   • MAKURA-KESA-GATAME (Vertaling :"Hoofdkussen - Flank - Controleren")
   • KATA-KESA-GATAME (Vertaling :"Schouder - Flank - Controleren")
  • SHIHO Type (Vertaling :"4-Puntensteun")
   • KAMI-SHIHO-GATAME (Vertaling :"Van boven af - 4-Puntensteun - Controleren")
   • KUZURE-KAMI-SHIHO-GATAME (Vertaling :"Wijzigen - Van boven af - 4-Puntensteun - Controleren")
   • YOKO-SHIHO-GATAME (Vertaling :"Zijdelings/Zijwaarts - 4-Puntensteun - Controleren")
   • TATE-SHIHO-GATAME (Vertaling :"Verlengen - 4-Puntensteun - Controleren")
  • Andere
   • KATA-GATAME (Vertaling :"Schouder - Controleren")
   • URA-GATAME (Vertaling :"Rug - Controleren")
   • UKI-GATAME (Vertaling :"Drijvende/Vlottende - Controleren")
 • SHIME-WAZA (Vertaling :"Wurging - Techniek")

  • NAMI-JUJI-JIME (Vertaling :"Normaal - Gekruist - Wurging")
  • GYAKU-JUJI-JIME (Vertaling :"Omgekeerd - Gekruist - Wurging")
  • KATA-JUJI-JIME (Vertaling :"Schouder - Gekruist - Wurging")
  • HADAKA-JIME (Vertaling :"Vleugel - Wurging (ook geschreven")
  • OKURI-ERI-JIME (Vertaling :"Zenden/Sturen/Schuiven - Kraag - Wurging")
  • KATAHA-JIME (Vertaling :"Vleugel - Wurging")
  • DO-JIME (Vertaling :"Romp/Borstkas - Wurging")
  • SODE-GURUMA-JIME (Vertaling :"Mouw - Rad/Wiel - Wurging")
  • KATA-TE-JIME (Vertaling :"Schouder - Hand - Wurging")
  • RYO-TE-JIME (Vertaling :"Beide, twee - Hand - Wurging")
  • TSUKKOMI-JIME (Vertaling :"Duwen tegen/Steken - Wurging")
  • SANKAKU-JIME (Vertaling :"Driehoek - Wurging")
 • KANSETSU-WAZA (Vertaling :"Gewricht - Techniek")

  • UDE-GARAMI (Vertaling :"Arm - Oprollen/Verstrengelen")
  • UDE-HISHIGI-JUJI-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Gekruist - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-UDE-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Arm - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-HIZA-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Knie - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-WAKI-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Oksel - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-HARA-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Buik - Controleren")
  • ASHI-GARAMI (Vertaling :"Voet/Been - Oprollen/Verstrengelen")
  • UDE-HISHIGI-ASHI-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Voet/Been - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-TE-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Hand - Controleren")
  • UDE-HISHIGI-SANKAKU-GATAME (Vertaling :"Arm - Overstrekken - Driehoek - Controleren")