Algemeen

Omdat wij judo voor iedereen toegankelijk willen houden, is en moet het een betaalbare sport blijven. Om deze stelregel te ondersteunen houden wij de prijs van het lidmaatschap zo laag mogelijk. Het totale bedrag van het jaarlijkse lidgeld kan verder worden opgesplitst in volgende 2 blokken:

Aansluiting bij Vlaamse Judofederatie (VJF)

De aansluiting bij de VJF biedt onze judoka's tal van voordelen:

 • Een degelijke verzekering tijdens training, competitie en randactiviteiten.
 • Een wereldwijde erkenning van de behaalde graad.
 • Gratis abonnement op het VJF judo magazine "JudoContact" (4 edities per jaar)

Lesgelden

De lesgelden worden voornamelijk aangewend om onze trainers en de huur van de zaal te betalen. Daarnaast worden jaarlijks nog enkele randactiviteiten georganiseerd. Dit alles aan de zéér democratische prijs van ongeveer 1€ per les.

 • Training door BLOSO/Vlaamse Trainersschool gediplomeerde lesgevers.
 • Degelijke begeleiding tot het behalen van zwarte gordel of hoger.
 • Inschrijvingsgelden voor competitie (geselcteerde lijst door de trainers) worden door de club betaald.
 • De nieuwe gordel, na een geslaagd examen, wordt betaald door de club.
 • Een sportieve vriendenkring.

Bij een (ononderbroken) afwezigheid van minstens één maand wegens ziekte of ongeval, kan het lesgeld worden terugbetaald per volledige maand van afwezigheid, bij voorlegging van een geneeskundig getuigschrift bij aanvang van de afwezigheid.

Tarieven nieuwe leden 2022-2023

Wie VJF Vergunning Lesgeld Totale kostprijs
Leeftijden onder 7(*) jaar (U7) 23€ 77€ 100€
Leeftijden vanaf 7 tot 12 jaar (U9 U12 U13) 40€ 110€ 150€
Leeftijden vanaf 13 jaar (U15 U18 U21(+)) 40€ 110€ 150€
G-Judokas (tot 7 jaar / ouder dan 7) 40€ 40/80€ 80€/120€
Studenten hoger onderwijs 45€ 55€ 100€
Derde aangesloten gezinslid 40€ 45€ 85€

(*) Benjamins die een voldoende hoog niveau kunnen demonstreren kunnen eventueel meetrainen in groep 1 (dins- en vrijdagen) mits aanpassing van het lesgeld naar 150€ (pro rata)

Tegemoetkomingen mutualiteit

Afhankelijk van de mutualiteit waarbij je bent aangesloten, kan je een tegemoetkoming tot 25 euro bekomen door een van de onderstaande formulieren af te drukken en te laten onderteken door één van onze bestuursleden. De onderstaande documenten dateren uit midden 2021. Gelieve zelf de specifieke websites van de zorgkassen te raadplegen voor eventuele nieuwere documentversies.

Verzekeringspolis en aangifteformulier

Gelieve in deze rubriek de verzekeringspolis en het daarbijbehorende aangifteformulier terug te vinden.


 • Polisnummer 45.138.404 : Clubs en leden
 • Polisnummer 45.138.408 : Sportpromotionele activiteiten - niet leden
 • Polisnummer 45.138.582 : Vrijwilligers - niet leden

Betalingen

Het lidgeld wordt steeds per jaar betaald. Wegens administratieve redenen en om de continuïteit van de verzekering te garanderen, vragen we iedereen om de vergunning van Judo Vlaanderen ten laatste 15 kalenderdagen voor de vervaldatum (zie achterzijde) te vernieuwen.

Gelieve steeds de naam van de judoka te vermelden in de vrije mededeling. Studenten dienen een inschrijvingsbewijs voor te leggen en vermelden ook "student" bij de mededeling.

U kan betalen op volgend rekeningnummer :


  Rekening nummer : BE80 0010 3731 6077
  BIC code : GEBABEBB

  Secretariaat JC Sint-Truiden
  T.a.v Marc VENNEKENS
  Sint-Truidensesteenweg 36
  3350 Linter